Interview Geert Wilders: “Israël vecht onze oorlog”

By • on November 23, 2010

Hieronder een interview met Geert Wilders in de Israëlische krant Yedioth, gepubliceerd op 19 november 2010 (in de gedrukte editie). Veel dank aan DarLink voor de vertaling uit het Hebreeuws:

“Israël vecht onze oorlog”

Zelfs een journalist van een bevriend land als Israël, ontkomt niet aan de onderzoekende handen van de bewakers die Geert Wilders beschermen. Voorafgaand aan het interview met Nederland’s extreme politicus, de oprichter en leider van de anti-islamitische “Partij voor de Vrijheid” [PVV], houden bodyguards zich niet in, en voeren uitgebreide veiligheidscontroles uit. Telkens weer controleren ze mijn identiteit, en verzekeren zich ervan dat ik niets bij me heb dat potentieel als wapen zou kunnen dienen.

Wilders, aan de andere kant, lijkt geheel buiten beveiligingstumult om hem heen te verkeren, lijkt er volkomen aan gewend te zijn. Dat is hoe het gaat als je een van de meest bedreigde personen in de wereld bent.

“Om de waarheid te zeggen, ja, ik vrees voor mijn leven”, zo geeft hij toe.

“Ik ben maar een mens. Het gevaar komt niet alleen uit Nederland. Daarbuiten is het er ook. Er zijn zeer ernstige bedreigingen vanuit diverse terreurgroepen, men is zich dan bewust van de omvang van het gevaar, het is alleen maar menselijk om te denken dat er iets ergs zal gebeuren. Maar ik laat deze gedachten niet doordringen in mijn werk. Als ik door de bedreigingen mijn stem inbind, ophoud te zeggen wat ik in gedachten heb, of ophoud als politicus, zullen deze mensen met  anti-democratische middelen, bedreigingen en moorden, anderen tot zwijgen hebben gebracht. Zij zullen dan winnen. Ik ben niet van plan ze dat te gunnen”.

Hij heeft alle reden heeft om vrees te hebben. Zijn uitspraken tegen de islam, zijn wens om de immigratie van moslims naar zijn land te stoppen, de bouw van nieuwe moskeeën of het in het openbaar dragen van de sluier — dat alles ligt eraan ten grondslag. Hoewel hij in Europa gezien wordt als de meest prominente voorman van de anti-islam beweging, hebben imams in de islamitische wereld hem ter dood veroordeeld. Terreurgroepen hebben gezegd hem te willen vermoorden — een man die tot voor kort een politicus in de schaduw was, met nauwelijks enige invloed. Maar nu, en alleen dankzij zijn steun, is een paar weken geleden een nieuwe Nederlandse regering totstand gekomen.

Wilders zegt hardop wat veel burgers in Nederland en de EU waarschijnlijk denken, en hij betaalt daar een hoge prijs voor. Hij leeft rondom-de-klok onder een strak beveiligingsregime, in een “safe house” die door de Nederlandse overheid georganiseerd is. Hij is de enige parlementariër met een “onbekend” huisadres.

“Het is treurig dat terwijl ik voor de vrijheid van mijn land vecht, ik mijn eigen vrijheid verloren heb,” zegt Wilders in een exclusief interview met Yedioth. “Ik heb alleen vrijheid van meningsuiting en van gedachte. De bedreigingen tegen mijn leven tonen aan dat mijn argumenten juist zijn. Ik ben er zeker van dat als ik mij kritisch zou uitlaten over het christendom of het jodendom, er niet van een dergelijke radicale respons sprake zou zijn. Er zouden dan geen demonstraties zijn in het Vaticaan. De Nederlandse vlag zou niet verbrand worden. Anderhalf miljoen mensen die bij de laatste verkiezingen voor ons gestemd hebben, zien mij helemaal niet als een fascist of een racist.”

Over twee weken zal Wilders een bezoek aan Israël brengen, als gast van de parlementariër Ariel Eldad. Hij is uitgenodigd deel te nemen aan een conferentie tegen de twee-staten-oplossing.

“Israël is een baken van licht en de enige democratie in dit achterlijke en dictatoriale deel van de wereld”, verkondigt hij. “Israël staat ons zeer na, onze Europese identiteit. Israël vecht onze oorlog.”

Het gaat niet om kleur

Nog maar kort geleden heeft de Nederlandse rechter geoordeeld een moslim-rapper niet te vervolgen, die in één van zijn ‘raps’ geschreven heeft dat hij Wilders zal aanvallen. “Luister Geert, dit is geen grap, vannacht droomde ik nog dat ik je kop had afgehakt,” zingt de rapper en belooft: “Iedereen die over moslims praat wordt omgelegd.”

Er gaan veel geruchten over Wilders’ levenswijze. Ze zeggen dat hij niet twee keer achter elkaar op dezelfde plaats overnacht en dat hij zijn vrouw maandenlang niet ziet.

“In het begin, zes jaar geleden, toen de overheid nog geen ‘safe houses’ had, verbleven mijn vrouw en ik een paar maanden in een gevangenis”, zegt hij. “De cellen waar we in verbleven waren eerder bewoond geweest door twee Libische agenten, die verantwoordelijk waren voor de “Pan Am” slachting. We waren er niet als gevangenen, maar als beschermde personas. We hebben ook op diverse militaire bases in heel Nederland overnacht en wanneer het nodig was, brachten militaire vliegtuigen ons dan naar onze bijeenkomsten. Het was krankzinnig. Er waren momenten dat ik een pruik op moest, een valse snor en een zonnebril, om te voorkomen dat men mij zou herkennen.”

Wilders onderscheidt zich als een voorman van de anti-islamitische beweging in Europa. Zes jaar geleden stapte hij uit de VVD, en richtte een onafhankelijke fractie op. De politieke arena was stomverbaasd van zijn onverwachte succes bij de verkiezingen vorig jaar voor het EU-Parlement.

Met de verkiezingen van afgelopen zomer voor het Nederlandse parlement, verviervoudigde de Partij voor de Vrijheid haar zetels en werd de derde grootste partij in de volksvertegenwoordiging [Tweede Kamer] in Den Haag. Uit recente opiniepeilingen komt naar voren dat als er nu nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden, zijn partij weleens de grootste zou kunnen worden, met 31% van de stemmen.

De tegenstellingen tussen de twee grootste partijen — de liberalen [VVD] en sociaal-democraten [PvdA] — liet de coalitie onderhandelingen stranden, tot men besloot de verrassende stap te nemen naar een minderheidsregering, ondersteund door de Partij voor de Vrijheid. Van nu af aan is Wilders is een officieel erkend en geaccepteerd onderdeel van de Nederlandse politiek.

Extreem-rechts? Racist? Fascist? “Ik ben het rechtstreeks tegenovergestelde van dat alles,” protesteert Wilders. “We gebruiken alleen democratische middelen. We zijn zeker geen racisten, wij interesseren ons niet voor iemands huidskleur. Het is belachelijk om te beweren dat al onze kiezers fascisten zijn. Dat is een belediging — niet alleen gericht tegen mij, maar ook tegen hen [de kiezers]. Er zijn niet zoveel krankzinnige mensen in Nederland. Maar de politieke elite, die gefaald heeft in het oplossen van de problemen waar wij het openlijk over hebben — massa-immigratie, criminaliteit, islam — vindt nog steeds dat het niet politiek correct is om daarover te praten. Ze zien dat wij brede steun krijgen en als antwoord daarop demoniseren zij ons.”

Wilders zegt dat gevestigde partijen in Europa geen idee hebben van hoe ze met partijen als de zijne moeten omgaan. “Ze proberen ons allerlei etiketten op te plakken maar kopiëren dan wel wat wij doen. Een paar weken geleden hield ik een toespraak in Berlijn. Ik vertelde de Duitsers daar: ‘Vergeet alstublieft uw verleden. De nieuwe generaties zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ontdoe u van uw verleden, omdat het u weerhoudt vrijuit te spreken over de problemen die door massa-immigratie en de islam ontstaan’.”

“Angela Merkel en de helft van haar regering bekritiseerden mijn toespraak en vonden dat ik geen recht had om dat soort dingen te zeggen. Een paar weken later bleek uit onderzoek dat indien een partij vergelijkbaar met de mijne, in Duitsland zou worden opgericht, die de steun van 20% van het electoraat zou kunnen krijgen; Merkel draaide bij en riep dat de multiculturele samenleving mislukt was.”

Overigens, de islam is geen religie, in Wilders’ optiek. “Het is een totalitaire ideologie. Er is daarin geen plaats voor wat dan ook, behalve de islam zelf. Het wil niet alleen de controle over ieders privé-leven, maar ook over het maatschappijk leven. Als u een atheïst bent, een christen of een jood in een samenleving waar de islam dominant is, is uw leven erg moeilijk. Dat is waarom vergelijkingen moeten worden getrokken tussen de islam en andere totalitaire ideologieën, zoals het communisme en het fascisme.”

“Ik heb niets tegen moslims zelf. De meesten van hen zijn gezagsgetrouwe mensen zoals u en ik. Maar ik ben tegen de massa-immigratie vanuit moslimlanden, omdat immigranten hun cultuur hierheen brengen, die — als het wordt toegelaten te domineren — onze samenleving zullen veranderen. Nu al, in landen met een omvangrijke moslimminderheid, kunnen de slechte kanten van deze veranderingen worden opgemerkt.”

In uw strijd, vindt u zich in gezelschap van een aantal zeer problematische partijen, zoals de Vrijheids Partij van Oostenrijk of Frankrijk’s Front National.

“We hebben niet en zullen ook nooit iets gemeen hebben met zulke extremistische partijen. Die zijn zeer verschillend van ons. Wij zijn conservatief in kwesties die betrekking hebben op onze cultuur, en liberaal op veel andere gebieden. Een meerderheid van de homo’s in Nederland stemt op ons — zij zouden dat nooit doen als we extremisten waren”.

Ariel Sharon als voorbeeld

Wilders (47) is één van de meest vurige en uitgesproken supporters van Israël in Europa, en in tegenstelling tot vele anderen, doet hij geen enkele moeite dit onder stoelen of banken te steken. Hij heeft zelfs binnen het bereik van de accoorden van de nieuwe Nederlandse regering aangedrongen op de intentie om de betrekkingen met Israël te verbeteren.

“Ik ben erg blij dat Israël het enige land is dat bij naam genoemd wordt in het accoord, dit zal de nodige aandacht krijgen”, zei hij. “Wij zijn de beste vrienden van Israël en wij zullen het op alle mogelijke manieren ondersteunen.” Wanneer hem gevraag wordt over de beschuldigingen aan zijn adres dat hij een “Israëlische agent” zou zijn, barst hij in lachen uit.

“Kom nou”, zegt hij, “het is overduidelijk dat ik geen spion van Israël ben. Dit is krankzinnig. Ik ben een Nederlands politicus en ik werk voor Nederland en voor dat wat het beste is voor haar burgers. Maar ik ben ook een vriend van Israël, en ik ben niet bang om daar voor uit te komen. Vanwege mijn openlijke steun voor Israël, verzinnen mensen die mij niet mogen dit soort verhalen. In de Iraanse pers wordt geschreven dat ik een agent van de Mossad ben. Jordaniërs noemen me ‘Shabak’s man’. Dat is nonsens.”

Zijn romance met Israël begon toen hij op 17 jarige leeftijd hierheen kwam om een jaar als vrijwilliger te werken. “Ik heb er erg van genoten, en niet alleen vanwege de mooie Israëlische meisjes,” herinnert hij zich. “Ik was toen in het geheel niet met de politiek betrokken. Ik werkte in de toeristische sector in Eilat, een broodfabriek in Jeruzalem, en in de coöperatie nederzetting Tomar in de Jordaanvallei. Ik heb een gespannen tijd meegemaakt in Tomar, omdat de grens met Jordanië niet bepaald veilig was. We moesten van tijd tot tijd schuilen, wanneer terroristen erin geslaagd waren om ‘over te steken’. We zagen de IDF helikopters aankomen — voor iemand uit het zuiden van Nederland, die maar een paar keer naar Amsterdam was geweest, waren dit behoorlijk indrukwekkende ervaringen.”

In de loop der jaren heeft Wilders menig islamitisch land bezocht, waaronder Iran, Irak, Syrië, Tunesië en Afghanistan. “Ook daar heb ik een aantal zeer vriendelijke mensen ontmoet,” verduidelijkt hij, “maar de macht in deze landen is in handen van de dictators. Deze mensen verdienen betere levensomstandigheden.”

Hij heeft veel vrienden in Israël, en sommige van hen zijn politicus. Hij had bijvoorbeeld een zeer goede relatie met Ariel Sharon, die hij nog steeds bewondert. “Sharon werd in het Westen gedemoniseerd, ook daar, maar hij was een groot politicus, en ik neem een voorbeeld aan hem,” benadrukt Wilders.

“Ik geloof dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen niet territoriaal is. Iedereen die iets anders beweert heeft geen idee waar hij het over heeft. Als u de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zou opgeven en de Palestijnen het laat hebben, zal dat het conflict niet beëindigen. Het zal een tijdje duren — een maand, een jaar, tien jaar — maar ze zullen de rest van uw land gaan opeisen, want het is een ideologisch conflict. De oplossing kan daarom niet territoriaal zijn; het moet ideologisch zijn.

“Palestijnen geloven — en dit is de aard van de islam — dat Israël van hen is, en middels de strijd tegen Israël, vechten ze met het niet-islamitische Westen. De strijd tegen Israël is de strijd tegen ons. Wij zijn Israël. Dat Nederlandse ouders een ongestoorde nachtrust kunnen hebben zonder zich zorgen te hoeven maken over hun kinderen, is omdat ouders in Israël slapeloze nachten hebben omdat hun kinderen in het leger dienen. Dit betekent niet dat Israël niet kan worden bekritiseerd, maar ik schaam mij er niet voor om voor Israël in de bres te staan.”

Op de conferentie zal Wilders proberen de toehoorders ervan te overtuigen dat de Palestijnen al een land van zichzelf hebben. “Jordanië is Palestina,” zegt hij. “Dit was al zo in het verleden na de Sykes-Picot overeenkomst, en is dus een oplossing voor het conflict. Zelfs de Jordaanse koningen, Abdulla en Hussein, hebben dit in het verleden gezegd. Pas nadat zij zich realiseerden dat deze uitspraken hun bewind in gevaar zouden kunnen brengen — want de Palestijnen vormen de meerderheid in Jordanië — zijn ze van gedachten veranderd. Ik ben tegen het idee van overdracht, of van etnische zuiveringen, maar als Jordanië Palestina wordt, zou het mogelijk kunnen zijn om de Palestijnen aan te moedigen daarheen te verhuizen. Maar natuurlijk ben ik niet degene die bepaalt hoe dit conflict tot een einde gebracht gaat worden. Israël is een democratie, en zal voor zichzelf bepalen welke oplossing voor zichzelf het beste zal zijn. Het is uw beslissing.”

Wat is uw mening over het debat in Israël met betrekking tot de “loyaliteits verklaring”? Zou dit ook in Nederland ingevoerd kunnen worden?

“Ik denk dat het op zich een goed idee is. Hoewel de achtergrond in Nederland niet hetzelfde is, denk ik dat een gelofte van trouw aan het land een goede zaak kan zijn. We zullen een dergelijke wetgeving niet met de huidige regering kunnen invoeren in Nederland. Ik had het in het verleden over een assimilatie-contract tussen de overheid en de immigranten, of een loyaliteitsverklaring, dat blijk geeft van hun engagement, in de eerste plaats dan met ons land en onze waarden, onze grondwet en onze cultuur. Het zou een positieve stap zijn. De mensen van Europa hebben geen idee meer van wie ze zijn, dat is waarom ze niet weten waarvoor te vechten. We moeten onze identiteit opnieuw uitvinden. In Frankrijk bijvoorbeeld, voorafgaand aan iedere toespraak van de president, wordt de Franse vlag gehesen en het volkslied gespeeld. Als iemand probeert dat in Holland te doen, zou iedereen denken dat hij niet goed wijs is. We hebben niet eens een vlag in het Parlement. Je bent geen racist als je trots bent op je nationale identiteit en ervoor strijdt om je cultuur te behouden. Het idee dat alle culturen gelijk zijn is ons opgedrongen door links en de progressieven, en is in feite de ergste ziekte van Europa. Mensen zien geen verschil meer tussen het jodendom, het christendom en de islam, ondanks het feit dat ze op duizend manieren van elkaar verschillen. Wij bestrijden deze notie, en zijn langzaam aan het winnen.”

Europa is geen vriend

Wilders verbergt zijn steun voor militaire actie tegen Iran niet. “Iran is de grootste geopolitieke bedreiging van Israël, van de stabiliteit van het Midden-Oosten, Europa en de hele wereld”, zegt hij. “Dat land wordt geregeerd door gestoorde, religieuze gekken, zoals Khamenei of andere gekken als Ahmadinejad. Tegenwoordig zien we een aantal veranderingen opkomen. Zelfs de Revolutionaire Garde laat een kritisch geluid horen. Iran zou van binnenuit kunnen exploderen. Het gevaar van landen die met een dergelijke interne dreiging te maken hebben, is dat hun regime heftig en onvoorspelbaar kan reageren. Ik ben daar bang voor. Vanwege de groeiende interne onrust, kunnen we niet toestaan dat welk programma dan ook wordt geimplementeerd die in potentie voor militair gebruik kan dienen. Ze zouden naar een gemeenschappelijke externe vijand kunnen gaan uitzien, en dan is Israël de eerste om die prijs te betalen. Ik hoop dat diplomatie naar een vreedzame oplossing zal leiden, maar als Israël besluit dat er geen andere optie is dan om Iran militair te treffen, om zich aldus te verdedigen tegen deze existentiële bedreiging, zal ik daar begrip voor hebben. Het alternatief is de vernietiging van Israël.”

Is Turkije op weg een nieuw Iran te worden?

“Turkije is een zeer complex land. We hebben goede relaties met Turkije. Het is een gerespecteerd lid van de NAVO. Maar tegelijkertijd is het een land dat gemakkelijk kan terugvallen op de manieren van de islam. Ik ben tegen de Amerikaanse druk op de EU om Turkije het EU lidmaatschap te verlenen. Europa heeft geen behoefte aan een dergelijk groot land als lidstaat, waar de islam dominant is. Een goede buur is niet hetzelfde als een familielid. Als Turkije EU-lid zou worden, zou het aan bepaalde criteria moeten voldoen, één daarvan is de ontmanteling van het leger. Daar voel ik me heel ongemakkelijk over. Het leger is de enige macht in Turkije die het evenwicht kan bestendigen. Als het leger eenmaal ontmanteld is, kunnen mensen zoals Erdogan het islamiseringsproces in een hogere versnelling brengen, dát Turkije zal het Trojaanse paard weer in het hart van Europa brengen. Ik zou ook niet graag een gemeenschappelijke grens willen hebben met criminele landen als Iran en Syrië.”

En wat is uw mening over een toetreding door Israël tot de Unie?

“Ik zou mijn vrienden in Israël adviseren een dergelijke optie niet te overwegen. De Unie heeft altijd de Palestijnen gesteund. Israël heeft veel vrienden in Europa, maar Europa is niet Israël’s vriend.”

———————————

Dit artikel is eerder onder de titel “Israel Is Fighting Our War” verschenen op Gates of Vienna.

  • Paul van Dam

    Idiote ideeen heeft die Wilders toch. Zou Israel hem niet over kunnen nemen?

    Report this comment

  • Bart Schut

    Wilders moedigt ethnische zuiveringen aan: Als de oorspronkelijke bewoners niet opgesloten achter een muur willen leven, moeten ze maar naar Jordanie verhuizen. Misschien een oplossing voor de problemen in Gouda? Er zou een proces moeten komen wegens misbruik van het woord Vrijheid.

    Report this comment