Demonstratie European Freedom Initiative 30 Oktober Museumplein Amsterdam

By • on October 20, 2010

Persbericht woensdag 20 Oktober 2010

Demonstratie European Freedom Initiative 30 Oktober Museumplein Amsterdam.

Er is de afgelopen week op diverse politiek links georiënteerde websites gedreigd met geweld richting het European Freedom Initiative* omdat deze ervoor heeft gekozen zich te beroepen op het recht om op democratische wijze te protesteren tegen de beperkingen die opgelegd worden aan de vrijheid van meningsuiting in Nederland en de rest van Europa. De organisatie gaat er echter vanuit dat de Amsterdamse burgermeester van der Laan onze veiligheid kan waarborgen op 30 Oktober en kordaat zal optreden tegen personen die dreigen met, aanzetten tot en/of gebruik maken van geweld.

Het EFI heeft een moeilijke keuze moeten maken. Geven we toe aan de dreiging van geweld van groepen zoals Antifa of tonen we moed, blijven we fier staan en slaan de bedreigingen in de wind ? Het EFI hecht veel waarde aan de expressie van vrijheid en verlichtende waarden. Het zal daarom niet toestaan dat deze waarden verpletterd worden onder het gewicht van bedreigingen en onheilspellende insinuaties

In de Britse pers is regelmatig sprake van belastende berichtgeving omtrent de English Defence League vanwege het uiten van hun stellingen welke uiteraard niet gewaardeerd worden door de heersende politieke elite aldaar. De EDL is het slachtoffer geworden van bevoooroordeelde, bedrieglijke en lasterlijke berichtgeving en wordt opzettelijk gepresenteerd op de meest negatief denkbare manier vanwege politieke en ideologische redenen. Deze ontwikkeling is erg gevaarlijk voor democratische gemeenschappen en mensen die hun vrijheid koesteren.

De EDL is echter overigens een perfect voorbeeld van diversiteit, en respect onderling heerst tussen de leden die een verscheidenheid aan  levensovertuigingen vertegenwoordigen. De EDL heeft bijvoorbeeld een Sikh woordvoerder, een Joodse afdeling en een Lesbische, Gay, Bi-seksuele en Transseksuele (LGBT) afdeling. Net als het EFI verwelkomen zij alle mensen die de traditionele Europese vrijheden respecteren, ongeacht hun afkomst.

Het lijkt er tevens op dat er een campagne is gestart om het beeld te vormen dat de EFI demonstratie in Amsterdam een solo-aktie is, op touw gezet door de English Defence League. Het EFI is een internationale groepering bestaande uit vele onafhankelijke organisaties die zullen samenkomen op 30 Oktober om zich te verzetten tegen een machtige, en blijkbaar onzichtbare, politieke elite die vastberaden is in het negeren van populaire zorgen, en alle oppositie jegens hun toekomstbeeld van Europa, slinks de kop indrukt. Al deze moedige organisaties verdienen het om erkend te worden. De EDL is een organisatie die een stem gaf aan de stemlozen, maar zij zijn niet de enigen. De roep voor een terugkeer van een werkelijk vrije en open samenleving galmt door Europa en velen sluiten zich aan bij deze stroming.

Het is belangrijk om duidelijk te maken waarom voor Amsterdam is gekozen voor deze internationale demonstratie. Het politieke proces van Geert Wilders is het meest prominente voorbeeld van een moderne inquisitie die momenteel woedt door het Europese continent. Dissidenten die onze politiek en media bekritiseren voor het toegeven aan sharia-normen worden het slachtoffer van draconische demonisatie, intimidatie en politiek gemotiveerde legale acties in vele Europese landen. Amsterdam is in deze kwestie gastheer van het proces tegen het meest prominente slachtoffer van deze nieuwe vorm van tirannie.

Het EFI is overigens niet opgezet met medeweten en/of steun van Geert Wilders en de demonstratie in Amsterdam zal daarom gewoon plaatsvinden, met of zonder toestemming van de heer Wilders zijn toestemming. Het EFI sympathiseert met vele van zijn politieke uitspraken en bewondert zijn moed en veerkracht met betrekking tot het op de voorgrond treden en het dragen van de zware lasten die op hem drukken naar aanleiding van deze uitspraken. De heer Wilders is echter niet het enige slachtoffer en met het houden van een demonstratie willen wij onze solidariteit betuigen aan allen die hebben te lijden onder de beperkingen die worden opgelegd aan sprekers: een ontwikkeling die indruist tegen het belangrijkste principe binnen een vrije open samenleving.

Tenslotte, en dit is iets waar we heel duidelijk in zijn, zijn mensen die de intentie hebben zich schuldig te maken aan enige vorm van racisme of geweld, hiertoe aanzetten of zich schuldig maken aan andere illegale activiteiten NIET welkom op deze demonstratie en zullen ook in samenwerking met de locale autoriteiten van het terrein verwijderd worden. Het EFI is een vreedzame organisatie die een aantal belangrijke zaken ter discussie onder de aandacht wilt brengen en elke vorm van wangedrag ondermijnt de inspanningen en is een verraad ten opzichte van alle organisaties die zich verenigd hebben tegen de hedendaagse tirannie en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

Iedereen is van harte welkom, maar wordt verzocht zich te gedragen.

Contact:

*Het European Freedom Initiative is een overkoepelend orgaan met onder andere de volgende organisaties: ICLA (Internationaal), BPE (Burgerbeweging Pax Europa), Politically Incorrect (Duitsland), EDL (Engeland), LDF, Alliance to Stop Sharia, Actions SITA (France), DDL, Amsterdampost (Holland), Mission Europa – Netzwerk Karl Martell (Oostenrijk), Una Via per Oriana (Italië),  en vele anderen ..