Giordano’s 10 stellingen voor het integratiedebat

By • on September 21, 2010

In Duitsland bepalen de sociaalromantici en appeasers de toon, zegt Ralph Giordano en presenteert daarom tien stellingen om het integratiedebat op gang te helpen. Zijn stellingen verschenen onder de kop “De ‘gutmenschen’ en de donkere kanten van de islam” in Die Welt.

Ralph Giordano behoort in Duitsland samen met Henryk A. Broder tot de meest uitgesproken islamcritici. Beiden delen een joodse achtergrond en diepgaande kennis en ervaring met betrekking tot de gevaren van het totalitarisme.
PI News schrijft in een inleiding bij Giordano’s 10 stellingen:

De Keulse auteur, islamcriticus en Holocaust-overlevende Ralph Giordano heeft in Die Welt een standpunt ingenomen in de discussie over Thilo Sarrazin, en geeft aan de hand van tien stellingen aan dat deze oud-politicus gelijk heeft. Giordano valt de toonaangevende politici en media aan, die — samen met “voorbeeld”moslims — de belangrijkste tekortkomingen van de integratie betwisten. Hij verwijt de politici de bestaande problemen met de islam te bagatelliseren.

De redactie van Welt-online liet zich de kans niet onglippen dit hoogst interessante essay van Giordano vooraf te laten gaan met hun beruchte grafiekje, dat het echte probleem verdoezelt: de immigratie uit islamitische landen.

Giordano’s 10 stellingen voor het integratiedebat

1. Zolang goed opgeleide, gecultiveerde, geïntegreerde carrière-moslimvrouwen in talkshows opdoemen en met met accentloos Duits onwerkelijke uitspraken doen als “er is helemaal geen integratiekwestie,” en doen alsof hun type exemplarisch is voor de moslim-minderheid in Duitsland en dat de gelijkheid van moslimvrouwen binnen handbereik zou zijn, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

2. Zolang deze model-moslimvrouwen liever hun tong afbijten dan in te gaan op wat kritische moslimvrouwen met schokkende authenticiteit hebben gemeld over het dagelijkse leven van onderdrukking, isolement en uitbuiting, gedwongen huwelijken en lijfeigenschap van moslimvrouwen en -meisjes, tot ‘eerwraak’ aan toe, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

3. Zolang zonder enige weerstand wordt aanvaard dat moskeeën in Duitsland vernoemd worden naar veroveraars uit de Turks-Ottomaanse geschiedenis, naar Sultan Selim I, of zoals in het geval van de zogenaamde Fatih moskeeën, Mehmet II, de veroveraar van Constantinopel — dan heeft Thilo Sarrazin gelijk .

4. Zolang de hoogste functionarissen in Turkse organisaties — zoals de algemeen secretaris van de Centrale Moslimraad in Duitsland, de Duits-Syrische Aiman Mayzek — voor draaiende camera’s, ten overstaan van miljoenen kijkers kan beweren dat de sharia en de grondwet met elkaar verenigbaar zijn, zonder onmiddellijk uitgewezen te worden, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

5. Zolang rozenkranserig beweerd wordt dat de islam een vreedzame religie is, en de ontelbare oproepen in de Koran om ongelovigen te doden, met name Joden, Joden, Joden, luchthartig weggewuifd worden, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

6. Zolang de wijdverbreide publieke weerzin tegen de sluipende islamisering wordt afgedaan als louter een hersenspinsel, en niet begrepen wordt als een demografische realiteit, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

7. Zolang locale functionarissen van organisaties en politici in Turkije, aanmatigend op godsdienstvrijheid blijven hameren, zónder parallelle inspanningen voor religieuze vrijheid in Turkije zélf, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

8. Zolang er niet openlijk gesproken kan worden over islamitische praktijken, -gewoonten en -tradities die onverenigbaar zijn met de democratie, de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, de gendergelijkheid en het pluralisme, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

9. Zolang de grote kwesties als parallelle samenlevingen, de cultuur van geweld, excessief nationalisme, open fundamentalisme gelardeerd met anti-semitisme, openlijke overwinningsgebaren, samen met de demografische bedreiging, géén centrale plaats innemen in het nationale discours, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

10. Zolang Duitsland’s sociaalromantici, gutmenschen (“bloedende harten”) op afroep, all-in-omhelzers en appeasement-apostelen maar blijven doen alsof het probleem immigratie / integratie slechts een schoonheidsfoutje is op de multiculturele idylle, die kan worden gecorrigeerd met wat sociaal-therapeutische maatregelen, dan heeft Thilo Sarrazin gelijk.

Naschrift

Een integratiebevorderend voorstel: Als het onbedekte haar van een vrouw nu de mannelijke lust opwekt, zou het dan niet beter zijn de mannen handboeien om te doen, in plaats van de vrouwen de hoofddoek te verplichten?

————————————

Vertaling naar: Apostles of Appeasement dat verscheen op Gates of Vienna en Giordanos zehn Thesen zur Integrationsdebatte op PI News . Het oorspronkelijke artikel verscheen onder de kop Die Gutmenschen und die dunklen Seiten des Islam in Die Welt.