Over Bijbels die in rook opgaan

By • on September 10, 2010

De Maleisische premier Najib Razak dreigde vrijdag dat het voornemen Korans te verbranden, de woede van moslims in de hele wereld zou veroorzaken en “zeer, zeer kostbare gevolgen” zou hebben. De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken Seri Anifah Aman heeft de aangekondigde verbranding van een aantal Korans als herdenking aan de terreuraanslagen door moslims van 9/11 negen jaar geleden, een “afschuwelijke misdaad tegen de islamitische wereld” genoemd.

Seri Anifah Aman beweerde dat andere religies — zoals de islam — niet zulke dergelijke provocerende handelingen zouden goedkeuren en zelfs als een moslim een Bijbel zou verbranden, het door moslims veroordeeld zou worden.

Maar Maleisië liet niets van zich horen toen bijvoorbeeld in Gaza Bijbels werden verbrand.

Nadat de islamitisten van Hamas een [rivaliserende] groep uit de “Fatah-beweging” hadden verslaan, richtten ze hun aanvallen op christenen in Gaza-Stad. Deze Gaza-Christenen hebben toen een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om bescherming tegen de toenemende aanvallen door islamitische extremisten. Het hoofd van de Latijnse Kerk in Gaza, Manuel Musallem, vertelde de dat moslims een klooster en een school die deel uitmaakten van de kleine rooms-katholieke gemeenschap die Gazastrook rijk was, vernield, verbrand en leeggeplunderd hadden: kruisen werden kapotgebroken, een standbeeld van Jezus werd beschadigd en Bijbels werden in brand gestoken. De islamitische schutters hadden zelfs raketgranaten (RPG’s) gebruikt om de deuren open te blazen.

Dat een moslim die “een Bijbel zou verbranden,” door moslims veroordeeld zou worden, zoals de Maleisische minister claimt, is ook in zijn eigen land niet waarneembaar. Toen in Maleisië een aantal kerken werden platgebrand omdat de christenen de euvele moed hadden hun God Allah te noemen, werd niet het kerkverbranden veroordeeld, maar de christenen. Ook door de bruggenbouwende imam van de gewraakte Groud Zero Moskee. Noem jullie God dan Tuhan, schreef hij, dat is Maleis voor God.

En waarom zou men ook. De christenen zijn soms zelfs bereid hun eigen Bijbels zelf te verbranden om de moslimwereld maar niet tegen de haren in te strijken:

Korans en Bijbels verbranden

Door Wendy Wright

Procureur-generaal Eric Holder noemde het “idioot” en “gevaarlijk.” Hillary Clinton zegt dat het “respectloos” is. Een woordvoerder van het State Department noemde het “on-Amerikaans”. President Obama voegde zich in het koor met “dit is een destructieve daad.” De regering Obama keurt duidelijk de plannen af om exemplaren van de Koran te verbranden. Christelijke leiders veroordelen het terecht als “verschrikkelijk” en “walgelijk” en zeggen dat strijdig is met “zowel onze christelijke als Amerikaanse identiteit.”

Dus waarom dan die stilte als Bijbels worden verbrand?

In 2009, hield een kerk in de VS een inzamelingsactie om de kosten te dekken van de aankoop van Bijbels in Pashto en Dari, en de verzendkosten naar een Amerikaanse sergeant in Afghanistan. De Bijbels werden na aankomst meteen door militair personeel in beslag genomen, weggegooid, en verbrand.

Van troepen in oorlogsgebieden wordt nu eenmaal verwacht dat ze “hun afval verbranden,” merkte een woordvoerder van ministerie van Defensie op. Het Central Command General Order No. 1 “verbiedt het proselyteren van welk geloof, religie of (religieuze)praktijk ook.”

In overwegend islamitische gebieden wordt hier strak de hand aan gehouden, uit angst dat de distributie van religieus materiaal er zal worden opgevat als een poging van de VS om de lokale bevolking te bekeren. Militaire functionarissen hadden ervoor gekozen de bijbels verbranden in plaats van ze terug te sturen, uit angst dat de kerk ze daarop zou alsnog doorsturen naar een andere organisatie in Afghanistan.

In plaats van hun bezorgdheid te uiten en dan de kerk een andere bestemming te laten vinden voor de Bijbels, bijvoorbeeld door ze naar mensen buiten Afghanistan te sturen, vernietigden de functionarissen de Bijbels.

Een brandende vraag met een welhaast voorspelbaar antwoord: Zouden ze dat ook met Korans gedaan hebben?

Geen enkele regeringsfunctionaris veroordeelde de verbranding van de Bijbels. Nu ze hun stem hebben teruggevonden doordat Korans verbrand dreigen te worden, zullen zij dan nu ook de respectloze behandeling van die Bijbels betreuren?

Dit laat het drastische verschil tussen de christelijke en islamitische cultuur zien. We weten waarom de leiders de voorgenomen verbranding van Korans veroordelen. Zoals Generaal Petraeus tegen Associated Press zei: “de beelden van het verbranden van een koran[1] zou ongetwijfeld worden gebruikt door extremisten in Afghanistan en in de hele wereld, om de publieke opinie op te hitsen en aan te zetten tot geweld.”[2]

De valse en onjuiste berichtgeving door Newsweek indertijd dat een Koran “ontheiligd” zou zijn geweest in de Guantanamo-gevangenis, leidde tot rellen in de hele islamitische wereld. Losgeslagen meutes vermoordden vijftien mensen, verbrandden overheidsgebouwen en plunderden hulporganisaties. “We kunnen het martelen van gevangenen nog begrijpen, hoe afstotelijk dat ook is,” vertelde Mohammed Archad aan Newsweek in Pakistan. “Maar het beledigen van de Koran is als het opzettelijk martelen van alle moslims. Dat kunnen we niet tolereren.” (…)

De Bijbel beschikbaar maken in talen die mensen kunnen begrijpen (zoals in dit geval in Pashto en Dari) geldt onder christenen als een belangwekkende inspanning. En het is een mooie Amerikaanse traditie; een aantal van de grondleggers van Amerika waren ook oprichter of medewerker geweest van organisaties die Bijbels verspreidden in talen die de mensen begrepen. Ware vrijheid, zo wisten zij, is meer dan een politiek nastreven (…)

Waarom kon je een speld horen vallen toen er Bijbels werden verbrand?

Waarom werden er geen uitspraken gedaan als “afschuwelijk”, “respectloos” en “in strijd met zowel onze christelijke als Amerikaanse identiteit”?

De meeste mensen weten niet van dat voorval, omdat de media het niet nieuwswaardig achtte. Maar toch waren hooggeplaaste ambtenaren er zeker van op de hoogte.

Uiteindelijk weten we waarom dat is: Mensen hoeven niet te vrezen dat christenen gewelddadig zullen reageren.

Als de islam een religie van vrede is, dan is nu het moment om dat te bewijzen: Moslims zouden het voorbeeld van de christenen kunnen volgen.

—————
Wendy Wright is voorzitter van Concerned Women for America, ‘s lands grootste vrouwenorganisatie.

1. Associated Press heeft al laten weten geen beeld- of geluidsopnames van een mogelijke Koranverbranding te leveren: “Mocht het evenement op zaterdag plaatsvinden, zal AP geen beelden of audio verspreiden die laten zien hoe de Korans worden verbrand, en eveneens geen gedetailleerde beschrijvingen ervan [leveren].”

2. Er is helaas inmiddels al een waarschuwing voor reizigers [in islamitische landen] van kracht: “Demonstraties, sommige gewelddadig, hebben al plaatsgevonden in verschillende landen [dus terwijl er nog niets is gebeurd], waaronder Afghanistan en Indonesië, in reactie op berichten in de media over de plannen van de kerk”, aldus de waarschuwing van het het State Department. “Het potentieel voor verdere protesten en demonstraties, waarvan sommige gewelddadig kunnen worden, blijft hoog.”

  • M. Devrindt

    Barack Obama is ook opperbevelhebber van het Amerikaanse leger.
    Ik wil niet zeggen dat hij verantwoordelijk is voor het verbranden van deze bijbels, maar hij heeft de direct verantwoordelijken, de bevelhebbers in Afghanistan niet ter verantwoording geroepen. Hij heeft het getolereerd en achteraf goedgekeurd imho.

    Report this comment