Republikeinse borrel op 4 september: “Nee tegen de sharia”

By • on August 29, 2010

Het rommelt in Frankrijk. Steeds meer mensen hebben schoon genoeg van de islamisering en de kruiperij van de hypocriete “soixante-huitards”, zoals Eric Zemmour de multiculturalisten en diversiteitskwebbelaars noemt.

Uit protest tegen de invasie van zeloten en de ruggegraatloosheid van de autoriteiten, hadden bewoners van Parijs in juni jongstleden een Grote Straatborrel georganiseerd in Rue Myrha, dat iedere vrijdag wordt geannexeerd door midden op straat biddende godsdienstwaanzinnigen.

Anti-racisme organisaties (overigens steeds vaker door moslims geleid), bestempelden deze voorgenomen straatborrel meteen als “racistisch” omdat er alleen worstjes met varkensvlees geserveerd zouden worden: “Dit is een pure provocatie, met als doel om mensen die geen varkensvlees eten uit te sluiten … Dit is duidelijk racistisch… Wij eisen dat die borrel verboden wordt …”

De straatborrel werd inderdaad verboden, maar niet de illegale, opzettelijk provocerende openbare bidpartijen van moslims. Uit protest hiertegen werd dezelfde dag een bijeenkomst georganiseerd bij Place de l’Etoile op de Champs-Elysées, die massaal bezocht werd:

Dit krijgt nu een vervolg op 4 september aanstaande. De Franse Republikeinse verzetsbeweging (Résistance Républicaine) eist om te beginnen dat alle partijen, verenigingen en organisaties die de sharia propageren in de ban worden gedaan. Ook willen ze dat de Franse moslimraad de sharia onomwonden afwijst. Om dit kracht bij te zetten wordt alsnog een Grote Borrel georganiseerd, en niet alleen in Parijs:

Republikeinse borrel op 4 september

door Christine Tasin

Ter gelegenheid van de 140e verjaardag van de Derde Republiek op 4 september 2010 willen we bijeenkomen in Parijs, Bordeaux en Toulouse voor een seculier en republikeins hapje en drankje, om kenbaar te maken dat de republikeinse wet voor allen hoort te gelden, boven welke andere wet dan ook.

De vijand van de Republiek is de sharia omdat het de democratie verwerpt, gendergelijkheid, de vrijheid om te denken, om te geloven of niet geloven, het recht om te lasteren, enz. … Kortom, de sharia, de strikte toepassing van de islamitische wet voor alle moslims, is volledig gekant tegen de universele waarden die de Verlichting en de Franse Revolutie aan Frankrijk heeft en vele andere landen in de wereld heeft nagelaten en die onder andere heeft geleid tot de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Terzijde willen wij eraan herinneren dat zelfs het Europees Hof van de Rechten van de Mens al tot twee keer toe tot de conclusie is gekomen dat “de sharia onverenigbaar is met de universele waarden van de moderne samenleving“; één keer in een uitspraak dat het verbod van de islamitische sluier rechtvaardigt een de tweede keer in een uitspraak die de ontbinding legitimeert van een Turkse politieke partij die voorstander is van de invoering van de sharia.

Daarom roepen wij op tot de ontbinding van alle partijen, verenigingen en organisaties die de sharia propageren en vragen de Conseil Français du Culte musulman (Franse Moslimraad, of letterlijk “Franse raad van de muzelmannen-cult“] de genoemde sharia te veroordelen.

Iedereen wordt gevraagd een ‘picknick’ mee te brengen — bestaande uit traditionele Franse producten — en als het kan de Frygische muts te dragen (de traditionele rode Parijse muts, symbool van de revolutie), wat betekent dat wij willen laten zien dat wij zowel feestelijk als militant zijn.

(…) Een ieder die zich wil aansluiten bij het Republikeins verzet is welkom, individueel of met verenigingen, de voorwaarde is wel dat niemand een andere vlag dan de Franse vlag draagt en geen teken, object, slogan, spandoek of wat ook meeneemt die een affiniteit kenbaar maakt met een ideologie of een politieke stroming. Wij willen ons verzamelen ten faveure van de Republiek met de slogan “Nee tegen de sharia”.

Organisatie: Résistance Républicaine
http://resistancerepublicaine.fr

Update 29 augustus (Bivouac-ID): Zes grote steden hebben zich bereid verklaard om hun liefde voor de Republiek en haar wetten kenbaar te maken op 4 september, tussen 18:00 en 21:00 u.:

Parijs, locatie: place de la Bourse
Bordeaux, locatie: place Gambetta op de hoek van de Cours Xavier Arnozan en Quai des Chartrons [zie update 3 september]
Lyon, locatie: place Bellecour, nabij het standbeeld van Lodewijk XIV
Straatsburg, locatie: Parc de l’Orangerie (tegenover de Raad van Europa)
Toulouse, locatie: Prairie des Filtres (bij de Pont-Neuf en Course Dillon)
Toulon, locatie: place de la Liberté [zie update 30 augustus]

Update 30 augustus: Christine Tasin meldt dat de burgemeester van Aix-en-Provence nog steeds geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het opebare park in de stad. “Gegeven de tijd wordt de borrel verplaatst van Aix-en-Provence naar Toulon. De Republikeinse manifestatie zal daar dan om 18:00u gehouden worden op het Plein van de Vrijheid (place de la Liberté). ‘Vrijheid behoort tot degenen die ervoor gevochten hebben’ – Andre Malraux”

Update 3 september [Bordeaux] De de Republikeinse borrel in Bordeaux, die oorspronkelijk was gepland op place Gambetta wordt op verzoek van de Préfect verplaatst. Het wordt nu om 18:00 uur gehouden op de hoek van de Cours Xavier Arnozan en Quai des Chartrons (nabij Cours Xavier Arnozan nummer 1).

Burgers van Frankrijk, sta op… op 4 september 2010!

————————

De lijst van deelnemede organisaties zal regelmatig worden bijgewerkt op Facebook en op Riposte Laïque:

Actions Sita; Islam Awareness
Bivouac-ID; Frankrijks’ meest prominente informatieve blog “over de Islam en de gevaren ervan”
Cared; Commité Aubois voor de eerbiediging van de rechtsstaat
Comité Lépante; observatorium van de islamisering van de Europese samenlevingen
Drzz.info; laboratorium van ideeën en politieke website, nummer één onder de Franstalige blogs
Free World Academy; “denktank” voor beleidsmakers en intellectuelen in de vrije wereld
• Génération gaulliste,
gaullistische beweging
Institut Européen de Socialisation et d’Education (I.E.S.E.); Vereniging van openbaar onderwijs voor “het bevorderen van de houding, gedrag, vaardigheden en pro-sociale praktijk”
• Laïcité et République sociale.
La Poule déchaînée; neo-modern westers ironisch journaal
Le Gaulois; pariottische informatieve website met een anti-islamitische kijk
L’Elan Nouveau des Citoyens (ENC); nationale vereniging van ongeveer 6000 leden, die streeft naar een grotere participatie van burgers in het stadsleven
• Le Parti de l’In-nocence.

Ligue du droit des femmes; feministische organisatie die wordt voorgezeten door Anne Zelensky
Puteaux-libre.over-blog.com; blog gericht op de verdediging van de vrije meningsuiting en secularisme van Puteaux
Rassemblement pour l’Indépendance de la France, (RIF); voor de onafhankelijkheid van Frankrijk, voorgezeten door Paul-Marie Coûteaux, voormalig lid van het EP.
• Rebelles.info.
Résilience TV; website van het Internationaal Observatorium van de Vrijheid.
Résistance Républicaine; organisatie voor “de verdediging van de Republiek en haar hisorische fundamenten en de erfenis van de Verlichting”, voorgezeten door Christine Tasini.
Riposte Laïque; journaal van vrije geesten, voor gendergelijkheid, voor een sociale Republiek; geleid door Pierre Cassen
Union gaulliste; een vereniging die is opgezet om “de democratie te revitaliseren en opnieuw vast te stellen dat dit alleen zin heeft als het belichaamd is in de soevereiniteit van het volk, de solidariteit van de Natie, en de republikeinse waarden”
Union des Jeunes pour le Progrès (UJP ); Gaullistische beweging, opgericht in 1966 door Robert Grossman en Georges Pompidou.
Vérité, valeurs et Démocratie; associatie ter verdediging van de democratie, het secularisme en de mensenrechten

(1) Groupe Facebook “Apéritif républicain le 4 septembre 2010″