Een moskee te ver #2

By • on August 9, 2010

In mei jonstleden werd in “Een moskee te ver; Maakt Nederland vuile handen?” opgemerkt dat Nederland mogelijk betrokken was bij het Ground Zero moskee-project:

“Faisal Abdul Rauf [die de Ground Zero moskee wil oprichten] heeft om de verdere opmars van de islam te bevorderen, in 1997 de American Society for Muslim Advancement (ASMA) opgericht. Zijn in Kashmir geboren vrouw Daisy Khan leidt sinds 2005 de organisatie en de onderafdelingen, waaronder Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equity (WISE), dat in 2009 uit het Millenium Development Goals Fund [MDG3] van Bert Koenders (PvdA) 1.000.000 euro subsidie ontving. … Hiermee lijkt het dat Nederland, dat de dubieuze eer heeft met Qatar één van de grootste openbare financiers van de ASMA te zijn, en dus medefinancier is van de geplande “Ground Zero moskee”, op zijn minst vuile handen maakt.”

Eind juli antwoordde demissionair minister Verhagen op kamervragen over die betrokkenheid van Nederland met de organisatie achter de Ground Zero moskee.

Demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) — die de inmiddels afgetreden verantwoordelijk Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders (PvdA) vervangt — ontkent die betrokkenheid, omdat de door Nederland gefinancierde ASMA niets met die moskee te maken heeft.

Uit nader onderzoek echter blijkt aantoonbaar het tegendeel. Hierdoor is het moeilijk te ontkomen aan de vraag: hebben Koenders’ ambtenaren minister Verhagen verkeerd of onvolledig geïnformeerd? Hieronder commentaar bij de antwoorden van de minister:

——————————————————————————————————————————

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Wilders en Fritsma (PVV) over ‘Door Nederland medefinancieren van een moskee op Ground Zero’.

Vraag 1: Is het waar dat Nederlands belastinggeld gebruikt wordt voor het steunen van American Society for Muslim Advancement (ASMA), de organisatie van imam Faisal Abdur Rauf, die een moskee wil bouwen op ground zero?
Antwoord:
Nee, de American Society for Muslim Advancement (ASMA) is niet betrokken bij de bouw van een moskee op ground zero in de Verenigde Staten. Daarvoor wordt dus ook geen Nederlands belastinggeld gebruikt. …

——————————————————————————————————————————

Dat de ASMA niet betrokken zou zijn bij de bouw van de moskee nabij Ground Zero (de moskee komt niet precies op Ground Zero te staan zoals de minister beweert, maar er vlakbij) is een onjuiste aanname.

Ten eerste wordt ASMA (American Society for Muslim Advancement) op de website van het Cordoba Initiative, die de Gound Zero moskee wil bouwen, een partnerorganisatie genoemd.

Ten tweede is mede-oprichter van ASMA, imam Faisal Abdul Rauf, tevens mede-oprichter en voorzitter van het Cordoba Initiative: “Imam Faisal Abdul Rauf is Chairman of Cordoba Initiative, having founded the organization in 2004.” Ook Daisy Khan, directeur van ASMA, is mede-oprichter en directeur van het ‘Cordoba Initiative’ (zie hiernaast: namenlijst met toegekende fucties uit stichtingsacte)

Faisal Rauf zelf suggereert dat Nederland het Cordoba Initiatief steunt: “Mijn ‘Cordoba Initiative’ wordt ondersteund door zowel het Westen als de islamitische wereld,” zei Rauf, “Mijn werk heeft de aandacht van de regeringen van veel landen getrokken,” zei hij, en noemde Maleisië, Qatar, Nederland en Groot-Brittannië.

Ten derde: Die steun van Nederland ziet Rauf dus wel degelijk als steun voor het ‘Cordoba Initiative’. En dat komt overeen met de feiten: ASMA en het ‘Cordoba Initiative’ zijn één, dus is ASMA betrokken bij de bouw van de moskee. Northeast Intelligence Network heeft een onderzoek verricht naar de boeken van ASMA en concludeert het volgende:

Abdul-Rauf heeft in 1997 de American Society for Muslim Advancement (ASMA) opgericht, die sinds 2005 door zijn vrouw, Daisy Kahn, geleid wordt. Volgens een onderzoek naar de jaarrekening, is ASMA de fiscal agent voor het ‘Cordoba Initiative': financierig van het ‘Cordoba Initiative’ vindt plaats via ASMA. Het ‘Cordoba Initiative’ en de American Society for Muslim Advancement (ASMA) delen eveneens dezelfde infrastructuur, ruimte, en andere operationele activa, wat ze in zekere zin één en dezelfde maakt, hoewel niet officieel. Zowel Rauf als Khan vertegenwoordigen het ‘Cordoba Initiative’.

In het accountantsrapport [Audit: html, pdf] staat inderdaad dat het ‘Cordoba Initiative’ en ASMA ‘zusterorganisaties’ zijn, “sharing the same infrastructure, space, utilities, vendor services and co-sponsorship of programs to remain fiscally lean and keep operational costs low for both (Audit, p.10), wat in feite betekent dat ze als één opereren, en inderdaad: “ASMA is acting as a fiscal agent and is developing Cordoba’s ability to function independently“.

Ten vierde: Het accountantsrapport geeft een interessante inkijk in de financiering van ASMA, die in 2009 internationale donaties heeft ontvangen van de regering van Qatar (576,312 dollar) en het MDG3, het Nederlandse Millennium Development Goals fonds (481,942 dollar; mogelijk het deel voor 2008/2009 van de Nederlandse subsidie van 1.000.000 euro). Ook wordt een bijdrage van 53.664 dollar van U.N. Population Fund (UNFPA) ingeboekt, waar Nederland een van de grootste sponsors van is: “Wij zijn veruit de grootste donor van UNFPA en dat blijven wij ook,” zei Bert Koenders op 18 november 2009 in de Tweede Kamer.

In tegenstelling tot hetgeen de minister beweert, is ASMA wel degelijk en in niet onbelangrijke mate (ook financieel) verweven met het ‘Cordoba Initiative’ die de Ground Zero moskee wil bouwen.

——————————————————————————————————————————

… Wel ontvangt de American Society for Muslim Advancement subsidie van het Nederlandse MDG3 fonds voor de uitvoering het Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equity (WISE) Compact program. …

——————————————————————————————————————————

Het “Cordoba Initiative” merkt WISE aan — naast het “Cordoba House“, de Ground Zero moskee — als een van haar projecten, citaat: Women’s Empowerment (WISE): “Coming Soon: wisemuslimwomen.org The Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality (WISE) Portal is currently in development. Following the feedback received at the WISE Conference in Kuala Lumpur, Malaysia, we are working hard to complete the Portal and aim to launch during Ramadan.”

Daisy Kahn, directeur van zowel het Cordoba Initiative, ASMA als WISE, nam op een UNFPA conferentie in 2009 met als thema “Women’s Empowerment” deel namens de ASMA Society, en niet namens WISE, het “Women’s Empowerment” programma van ASMA waar de Nederlandse MDG3 subsidie eigenlijk voor bestemd is.

Volgens het accountantsrapport, heeft ASMA, inclusief personeelskosten voor WISE e.d., voor de periode 13 Oktober 2008-30 Juni 2011 een totaal budget van 1,000,000 dollar (Audit, p.10) ter beschikking, wat overeenkomt met de hier genoemde officiële Nederlandse Millennium Development Goals fonds (MDG3) subsidie aan WISE voor precies die periode (13 Oktober 2008-30 Juni 2011). Die subsidie van 1.000.000 dollar zelf echter, is niet als zodanig in de boeken terug te vinden, behalve mogelijk een “temporary restricted” subsidie/conributie van 1,298,918 dollar [Audit, p.3]. Uit de boeken lijkt het in ieder geval dat de Nederlandse subsidie de exploitatie van de organisatie als geheel dekt.

Verder is ASMA niet opgenomen in de Guidestar opgaven van “nonprofit reports and Forms 990″, wat voor een non-profit organisatie als ASMA wel verplicht is. Dit betekent dat dus ze geen belastingaangifte gedaan hebben, wat illegaal is (maar door de IRS kennelijk door de vingers wordt gezien, wat vaker schijnt voor te komen met islamitische organisaties). Van transparantie is dus geen sprake waardoor de ASMA niet de indruk wekt een werkelijk bonafide organisatie te zijn.

Rep. Peter King (R-LI), die zich verzet tegen de moskee, zei in de New York Post dat de ontwikkelaars onder valse voorwendselen lijken te werken. “Ik vraag me af wat ze nog meer achterhouden Als we hier niet de volledige waarheid over kunnen krijgen, wat kunnen we dan nog geloven?”

——————————————————————————————————————————

… WISE heeft als doelstelling zelfbeschikking en volledige participatie van moslimvrouwen in hun gemeenschap. Om dit doel te bereiken richten activiteiten zich onder ander e op hervorming van bestaande wetgeving, ontwerpen van nieuwe wetgeving en trainingen voor vrouwen die gericht zijn op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. …

——————————————————————————————————————————

Daisy Khan schrijft over de “women empowerment” van WISE in een artikel van het Rockefeller Fund:

Het is mijn droom dat 2009 een zeer succesvol jaar wordt voor het activisme en organiseren van moslimvrouwen… Om dit doel te bereiken, biedt WISE lezingen, panel discussies, en opleidingssessies aan over de effectieve bevordering van de mensenrechten van vrouwen binnen een islamitisch juridisch kader [=sharia] op haar conferentie van 2009. Met deze initiatieven zal WISE voortgaan om ruimte te creëren waar moslimvrouwen uit elk gebied, tak van de islam, en de wereldregio een dialoog kunnen voeren, debatteren, en samenwerken.

Die vaststelling van de beginselen van WISE, namelijk binnen de sharia, betekent niets anders dan dat WISE niet wil tornen aan de sharia zelf, “wetten die absoluut onverenigbaar zijn met de beginselen van democratie, wetten die elk recht van de mens schenden van die je maar kunt bedenken, wetten die ons fundamentele beschavingsproces en concept van menselijke waardigheid afwijzen,” volgens de Alliantie Stop Sharia.

WISE bevordert dus in beginsel niet de Universele Rechten van de Mens uit 1948, laat staan die van de vrouw in het algemeen, maar de Cairo Declaration on Human Rights in Islam van de OIC die gebaseerd is op de sharia en bijvoorbeeld mannen en vrouwen wel het “recht op huwelijk” toekent, “ongeacht hun ras, kleur of nationaliteit,” maar niet ongeacht hun religie. Bovendien wordt vrouwen in de Cairo Declaration wel “gelijke menselijke waardigheid” toegekend, maar geen gelijke rechten in het algemeen, noch wordt afvalligheid erkend als een mensenrecht.

Nog een verband tussen ASMA/WISE en het ‘Cordoba Initiative’ is de co-sponsoring van conferenties: Het Cordoba Initiatief, dat co-sponsor was van de WISE conferentie, is een non-profit organisatie met kantoren in New York en Kuala Lumpur. Het wordt gefinancierd door de Maleisische overheid en andere bronnen in zowel Westerse [zoals Nederland] als islamitische landen.”

——————————————————————————————————————————

… Dat doen ze in voornamelijk Afghanistan, Egypte en Pakistan. …

——————————————————————————————————————————

Daisy Kahn en imam Faisal Abdul Rauf onderhouden uitstekende contacten met islamisten in de politiek en regering van Maleisië en juist dat land wordt hier niet genoemd. Ze hebben zelfs een kantoor in Kuala Lumpur (Cordoba Initiative/ASMA: reiskosten mogelijk betaald door Nederland, zie het accountantsrapport). Dat het Ministerie in het rijtje Afghanistan, Egypte en Pakistan niet Maleisië noemt is merkwaardig [de Nederlandse ambassade somt op: "Afghanistan, Bangladesh, Egypt, India, Jordan, Morocco, Nigeria, Pakistan, Palestinian Administrative Areas, Saudi Arabia, Somalia, and Turkey"; ook zonder Maleisië].

Die “hervorming van bestaande wetgeving, ontwerpen van nieuwe wetgeving en trainingen voor vrouwen die gericht zijn op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen” heeft tot niets veel anders geleid dan een enkele conferentie, waar imam Faisal Abdul Rauf van ASMA bijvoorbeeld zijn “Shariah Index Project” bekend maakte: “Veel landen zijn islamitisch, maar sommige zijn meer islamitische dan andere. Nu zijn plannen in onwikkeling om naties in een ranglijst op te nemen naar de mate waarin zij de beginselen van de islam volgen”:

[In 2008] informeerde Imam Faisal Abdul Rauf, oprichter en voorzitter van Cordoba Initiative en ASMA, een selecte groep islamwetenschappers en IIIT (International Institute of Islamic Thought)[1] personeel over het Shari’ah Index Project, een baanbrekend werk dat is gericht op het ontwikkelen van een index gebaseerd op Maqasid al Shari’Ah met als het doel van het meten van de prestaties van islamitische landen met betrekking tot de uitvoering van de Shari’ah. [bron IIIT]

Imam Faisal Abdul Rauf is ook een prominent lid van in Maleisië gebaseerde Perdana Global Peace Organisation (PGPO), de grootste donor (366.000 dollar met ingang van juni 2010) van de Free Gaza Movement [de Gazavloot] en tevens coördinator van de vloot-acties, samen met de inmiddels in Duitsland verboden aan Hamas geliëerde Turkse organisatie IHH. De PGPO is ook de oprichter van het “Kuala Lumpur International War Crimes Tribunal” die de Verenigde Staten en Israël in 2003 veroordeelde wegens de invasie in Irak en het Arabisch-Israëlische conflict. Faisal Rauf is een van de ondertekenaars ervan, samen met o.a. de voormalige Maleisische premier Mahathir Mohamad die de oprichter van de PGPO is. De lijnen zijn dus kort. Toch doet Rauf niets aan “bruggebouwen” in Maleisië, noch aan “meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen” of ” gelijke rechten voor [alle] vrouwen”. Intengendeel. Over de verhitte discussie of christenen hun God wel Allah mogen noemen, schreef imam Faisal Rauf van het door Nederland gesubsidieerde ASMA:

Mijn boodschap aan de christelijke gemeenschap in Maleisië is dat het gebruik van het woord Allah om er de christelijke God mee aan te duiden, theologisch en juridisch correct kan zijn, maar in de context van Maleisië sociaal provocerend. Als u onder de mensen in Maleisië invloed wilt hebben, moet u een manier vinden om uw boodschap over te brengen zonder tot dit soort van response te provoceren.
Als u een hand wilt reiken naar de Maleiers, gebruik dan het Maleise woord voor God, wat Tuhan is.

Over de boerka scheef hij vergoeilijkend: “Voor moslims is respect voor de profeet Mohammed veel heiliger dan respect voor de ouderen. In feite, zouden moslims niet Jezus of Mozes beledigen, omdat ze profeten waren van God en respect vereisen. Hetzelfde geldt voor de kwestie van de boerka, die het hele lichaam en gezicht bedekt, en slechts een spleet voor de ogen openlaat. In de westerse wereld nu, is het recht te bijna zowat van alles te dragen uitgegroeid tot een symbool van vrijheid. Het is een uitdrukking van de gelijkheid van de vrouw. In de moslmwereld, kleden mannen en vrouwen zich zodanig dat ze elkaar niet provoceren.”

In verband met de straf voor een moslimvrouw die veroordeeld was tot zweepslagen omdat zij in mannelijk gezelschap met een biertje berapt was, schreef Imam Faisal Rauf niet dat deze straf middeleeuws was, noch een uiting van “geweld tegen vrouwen” en dat de sharia afgeschaft moet worden, maar dat het alleen een beetje minder moet:

Als de Pahang Syariah rechtbank erop staat aan een straf te zetten op louter de consumptie van alcohol, waarom dan niet in de plaats van de huidige (sharia)wet — een maximumstraf van een RM 5,000, en zes zweepslagen met de rotan — verplicht RM 5,000 aan voedsel voor armen te besteden en zes dagen te vasten? Zou dat niet meer in overeenstemming met de letter en de geest zijn van de Koran en de Profetische Soennah?

——————————————————————————————————————————

… Het gaat om projecten om genitale verminking te voorkomen, geweld tegen vrouwen tegen te gaan, vrouwen-trainingen (o.m. media, leiderschap) te organiseren. …

——————————————————————————————————————————

ASMA/WISE bevordert heel behendig voornamelijk de invoering van de sharia zo lijkt het, en weet daarbij een compleet Nederlands ministerie “voor de gek” te houden. “Leiderschap” overigens verwijst naar ASMA’s uiterst controversiële MLT programma onder leiding van imam Faisal Rauf en Daisy Khan. In een rapport uit 2007 schrijft Militant Islam Monitor: “ASMA bevordert door jihad middels da’wa de islamisering van het Westen door het klaarstomen van “moslimleiders van morgen” (MLT). Op de door de Saoedische overheid ondersteunde MLT conferentie in 2006 in Denemarken werd de discussies van “gematigde” islamisten over hoe de politieke en maatschappelijke invloed van moslims te vergroten eufemistisch “bruggenbouwen” genoemd.

——————————————————————————————————————————

… De projectduur is van 13 oktober 2008 tot 30 juni 2011.

——————————————————————————————————————————

Als eerder vermeld, komt dat inderdaad overeen met de budget-termijn in het accounantsrapport. Een subsidie die kennelijk word aangewend voor de personeels, kantoor- en reis & verblijfskosten en dergelijke van ASMA/WISE/Cordoba Initiative.

——————————————————————————————————————————

Vraag 2: Zo ja, erkent u dat het absurd is om juist op ground zero een moskee te bouwen en dat dit ook een belediging is voor (nabestaanden van) de slachtoffers van 9-11? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zie vraag 1

Vraag 3: Zo ja, bent u, gelet op het beledigende plan om genoemde moskee te bouwen, bereid om de subsidie voor ASMA onmiddelijk in te trekken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Aangezien er geen sprake is van steun aan de bouw van een moskee. …

——————————————————————————————————————————

Gezien het bovenstaande is dit een veel te pertinent antwoord. De vergaande financiële en personele vervlechting leidt ertoe dat subsidies verstrekt aan ASMA/WISE direct danwel indirect ter ondersteuning van projecten dienen als de Ground Zero moskee.

Daisy Khan van ‘Cordoba Initiative’ en ASMA/WISE heeft bijvoorbeeld gezegd: “er is een ‘goddelijke hand’ in het Ground Zero moskee-project. … Het gebouw kwam tot onshet zal een symbool worden.” De directeuren van ASMA hebben zelfs bewust gezocht naar een controversiële locatie:

“De geestelijke [imam Faisal Rauf van ASMA] erkent dat door de jaren heen de islam in de VS is gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid,” schrijft The Star, “Vandaar dat het onafhankelijke, multi-nationale initiatief [bedoeld wordt het 'Cordoba Initiative'] bewust gezocht heeft naar een pand in de buurt waar de torens stonden.”

——————————————————————————————————————————

… Het intrekken van de subsidie aan ASMA, die zich richt op het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen in landen als o.a. Afghanistan, Pakistan en Egypte, wordt dan ook niet overwogen.

——————————————————————————————————————————

Aaron Klein schrijft over ASMA:

In februari, benoemde Obama in Chicago een moslim, Eboo Patel, in zijn “Advisory Council on Faith-based and Neighborhood Partnerships”. Patel is de oprichter en directeur van de in Chicago gevestigde “Interfaith Youth Core”, dat zegt het pluralisme te bevorderen door samen te werken met mensen van verschillende godsdiensten in dienstverlenings-projecten. Patel is genoemd als een van de 15 “moslimleiders van morgen” (MLT, zie hierboven) op de website van de American Society for the Advancement of Muslims, or ASMA, die wordt geleid door Rauf. In Patel’s in 2007 verschenen boek “Saving Each Other, Saving Ourselves,” vertelt hij over een discussie met Rauf over de toekomst van de islam in de VS. Rauf “begreep die visie onmiddellijk en stelde voor dat ik hem en zijn vrouw, Daisy Khan, de volgende avond een bezoek zou brengen bij hen thuis,” herinnert Patel zich. De woonkamer van het appartement op de Upper West Side was ingericht als een moskee, met bidkleedjes van muur tot muur.” Daisy Khan, zo schrijft Patel, richtte de ASMA op met haar man en heeft hem geholpen in zijn plannen voor de moskee in de buurt van Ground Zero. [bron]

Raymond Ibrahim op ME Forum: “Dit nu is de dubbele betekenis van de Cordoba initiatief: Wat voor veel Amerikanen lijkt als een gebaar van vrede en interreligieuze dialoog, doet moslims denken aan islamitische verovering en consolidatie; moskeeën — waarvan de Amerikanen aannemen dat het de islamitische tegenhangers van de christelijke kerken zijn, waar altruïstische moslims samenkomen en bidden voor wereldvrede en harmonie — zijn symbolen van overheersing en centra van radicalisering; de getallen van de openingsdatum, 9/11/11, komen op de Amerikanen over als een herinnering aan een nieuw begin, terwijl in de koranistische betekenis van deze getallen suïcidale jihad is. Uiteraard zijn de twee gezichten van het Cordoba Huis niet verwonderlijk gezien het feit dat de man achter het initiatief, Faisal Abdul Rauf ook twee gezichten heeft.”

Het ene voor Koenders’ Millennium Development Goals, het andere voor de moslimwereld.

Foto: Deel van een landingsgestel dat op 9/11 door het dak van de Burlington Coat Factory stortte

1. Het International Institute of Islamic Thought (IIIT) is een door de Moslim Broederschap in 1981 opgerichtte islamitische “think tank” in de regio Washington, gewijd aan wat het omschrijft als “de islamisering van kennis” [National Review]
Het IIIT is mede uitgever van de Amerikaanse versie van “Seruan Azan dari Puing WTC; Dakwah Islam die Jatung Amerika Pasca 9/11″ (Gebedsoproep vanaf het puin van het World Trade Center: Islamitische Da’wa in het hart van Amerika post-9/11), dat geschreven is door Faisal Rauf. De Amerikaanse opgeschoonde editie heet “What’s Right with Islam Is What’s Right with America”

Deze IIIT is vergaand betrokken bij het steunen van Hamas, de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap die volgens hun charter de vernietiging van Israël als doel heeft. De IIIT wordt door het Amerikaanse Ministerie van Justitie verdacht medesamenzweerders te zijn in een cruciale zaak met betrekking tot de financiering van terrorisme [via het Holy Land Foundation for Relief and Development].

Faisal Rauf heeft meer connecties met dubieuze islamiische organisaties. In 2007 bijvoorbeeld, promootte Imam Faisal Abdul Rauf zijn boek “Gebedsoproep vanaf het puin van het World Trade Center” op een bijeenkomst in Maleisië van Hizb ut Tahrir, een fascistische islamitische organisatie die wereldwijd de sharia wil invoeren en in diverse landen verboden is.

Comments

By erdebe on August 9th, 2010 at 17:48

Wat een knettergoed artikel!!

Report this comment

By Pierre Lebon on August 10th, 2010 at 01:47

Onderzoek journalistiek PUR SANG! Groot compliment.
Hoewel het nooit grappig is, om er achter te komen dat we opnieuw worden genaaid

Report this comment

By Delecluze on August 10th, 2010 at 15:56

@ Erdebe & Pierre Lebon: veel dank voor het compliment, zeer bemoedigend! Maar inderdaad, dit is een schandelijke geschiedenis.

Report this comment

By Anthony on August 10th, 2010 at 17:08

Al aan gedacht om dit aan Fox News door te geven? Ik heb het idee dat die subsidie snel wordt teruggedraaid als de Nederlandse ambassade in DC telefoontjes om toelichting ontvangt van die zender.

Report this comment

By Delecluze on August 10th, 2010 at 22:44

@ Anthony: Dank voor de goede suggestie. Helemaal mee eens. Ik zal proberen het bericht die kant op door te spelen.

Report this comment

Trackbacks

  • The Dutch Ummah Comes to Ground Zero | Dangers of Allah
  • The Dutch Connection: The Funding of the Ground Zero Mosque, Part 2

Leave a Comment

We welcome your comments on this story's topic. Off-topic comments, personal attacks, and inappropriate language may be flagged and removed, and comment privileges blocked. Thanks for keeping the comments space respectful.