De terreurlink van de Gazavloot

By • on June 2, 2010

Het is belangrijk te begrijpen dat het incident met de Gazavloot een Turkse proefballon was, met als opzet de grenzen op te zoeken van wat Israël zal toelaten met betrekkig tot inbreuken op haar soevereiniteit.

Gedurende ruwweg de laatste zes maanden heeft de Islamitische fundamentalistische AKP partij met de arrestatie van een groot aantal van zijn hogere officieren zich stilletjes ontdaan van het traditionele leiderschap van het Turkse leger, door ze te beschuldigen van het in 2003 voorbereiden van een staatsgreep. Sinds Ataturk de seculiere staat Turkije stichtte, heeft het leger als een stabiliteitsmacht gefungeerd, en ook gefunctioneerd als een rem op gevaarlijk avonturisme door de politieke leiders van het land.

Die [enigszins] matigende invloed is inmiddels geneutraliseerd en islamitische fanatiekelingen hebben vrijwel de volledige cotrole over het Turkse buitenlands beleid. Turkije had ooit een redelijk vriendschappelijke en praktische relatie met Israël — met inbegrip van militaire samenwerking — maar dat is aan het veranderen.

De Gazavloot werd georganiseerd en ondersteund door de Turken — die opereerden onder de handige dekmantel van een particuliere NGO [de IHH], en met de hulp van nuttige idioten van pro-Palestijns links. Het was een Turkse poging om te zien hoe ver men met Israël zou kunnen sollen, en het lijkt dat Turkije een verrassend antwoord heeft ontvangen uit handen van de Israëlische commando’s. […]

De oorzaak van al deze problemen was de vermeende “humanitaire crisis” in Gaza. Maar zo’n crisissituatie is er helemaal niet. “Gaza is het meest met steun overladen stuk onroerend goed in de wereld: Er was geen humanitaire crisis in de Gazastrook en niemand sterft er van de honger. Het echte probleem is dat de controle van het gebied in handen is van een terroristische organisatie” (Hamas), zei de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak.”
[inleidend citaat: Baron Bodissey]

De (Turkse) NGO, IHH, die een centrale rol speelde in het organiseren van de Gazavloot, is een Turks [quasi] “humanitair fonds voor noodhulp,” met een radicaal-islamitische anti-westerse oriëntatie. Tegelijk met haar legitieme filantropische activiteiten, ondersteunt het radicaal-islamitische netwerken, met inbegrip van Hamas en, in ieder geval in het verleden, ook de mondiale Jihad:

De IHH is een NGO, maar dat was een soort cover-up … met het oog op het verkrijgen van valse documenten en ook verschillende manieren van infiltratie voor de Mujahideen in de strijd.

Video gemaakt vanaf een IDF marineschip waarop te zien is hoe de “activisten” van de ‘Mavi Marmara,’ één van de schepen in de Gazavloot, hardhandig de IDF-soldaten aanvallen die probeerden aan boord van het schip te komen na herhaalde verzoeken om de boot van koers te veranderen [en dan later de hulpgoederen over land de te bezorgen], werden genegeerd. [Video via het HVV Channel]

Van het Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC)*

Portret van de IHH, Insani Yardim Vakfi

1. Prominent in de coalitie van organisaties die participeren in de steun voor de Gazavloot, is de Turkse IHH (Insani Yardim Vakfi, “humanitarian relief fund” [in Nederland: Internationale Humanitaire Hulporganisatie, IHHA–vert.]), een radicaal-islamitische organisatie die in 1992 werd opgericht en in 1995 formeel geregistreerd in Istanbul en wordt geleid door Bülent Yildirim.

2. De IHH heeft een breed programma van activiteiten in probleemgebieden. Dit omvat het zenden van voedsel en steun voor weeskinderen, tot de oprichting van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en klinieken, programma’s voor het beroepsonderwijs, het verstrekken van medicijnen, de bouw van moskeën en het voorkomen van de schending van de mensenrechten in verschillende gebieden in de hele islamitische wereld. In de afgelopen jaren is het begonnen met uitbreiding van de activiteiten naar de Europese landen, ten dele met de oprichting van filialen onder dezelfde naam.

3. In de praktijk steunt de IHH — naast de legale humanitaire activiteiten — radicaal-islamitische terroristische netwerken. In de afgelopen jaren heeft het prominent de Hamas gesteund (via de Union of Good). Daarnaast beschikt de ITIC over betrouwbare informatie waaruit blijkt dat in het verleden de IHH mondiale jihad-netwerken logistiek heeft ondersteund en gefinancierd.

IHH-band met Hamas

4. De oriëntatie van de IHH is radicaal-islamitisch en anti-Amerikaans, en het heeft nauwe banden met de Moslim Broederschap (de moederbeweging van Hamas). De IHH steunt Hamas en doet geen moeite die relatie te verbergen. Hamas beschouwt de banden met IHH en Turkije als uiterst belangrijk, en ziet Turkije als een doelgroep voor zijn propaganda-netwerk (Palestine-Information, de belangrijkste website van Hamas, heeft een Turkse versie, en sinds het einde van 2009 is de website van de militaire vleugel va Hamas, de Izz al-Din al-Qassam Brigades, ook te lezen in het Turks).

5. In de afgelopen jaren — vooral sinds Hamas de Gazastrook heeft ingenomen — heeft de IHH de propaganda-campagnes van Hamas ondersteund met het organiseren van publieke steun-conferenties in Turkije. Op die conferenties, waar hoog geplaatste leiders van de IHH aan deelnamen, benadrukten deze IHH leiders hun steun voor Hamas en diens strategie (met inbegrip van de gewapende strijd waar het een voorkeur voor heeft), in weerwil van de Palestijnse Autoriteit, de “rivaal” van Hamas.

6. De IHH is lid van de Union of Good, een overkoepelende organisatie van meer dan 50 islamitische fondsen en stichtingen over de hele wereld, die geld doorsluist naar Hamas-instellingen in door de Palestijnse Autoriteit bestuurde gebieden. Als lid van de Union of Good heeft de IHH contacten met andere wereldwijde islamitische fondsen en stichtingen die Hamas steunen. Deze ondersteuning behelst o.a. het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke projecten die ten doel hebben om de de facto de Hamas-regering te versterken in de Gazastrook evenals de civiele infrastructuur van Hamas in Judea en Samaria, die eveneens terrorisme ondersteunt (de infrastructuur echter, staat onder druk van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit). De IHH, dat is uitgegroeid tot een belangrijke factor in de wereldwijde fondsenwerving voor Hamas, stuurt grote hoeveelheden geld naar Hamas-instellingen in Judea en Samaria, met inbegrip van de Islamic Charitable Society in Hebron en de Al-Tadhamun Charitable Society in Nablus (Hamas’ twee centrale “charitatieve organisaties”, beide organisaties zijn door Israël verboden).

Posters van Hamas leider Khaled Mashaal en de Turkish Premier Recep Tayyip Erdogan op een Hamas manifestatie in Gaza [januari 2009] waar IHH voorman Bülent Yildirim in een toespraak zei [video]: “O kinderen van de hemel! Turkije is met jullie allen, we houden zoveel van jullie. De kleinzoon van Sultan Abdulhamid II, de kleinzoon van Saladin [bedoeld wordt Erdogan], brengt u de groeten. In Turkije, zijn meer dan 70 miljoen Sultan Abdul Hamid’s”. Hamas leider Khaled Mashal zei vervolgens in zijn toespraak: “Vrede zij met u, O, Erdogan. O, Ibn Erdogan, u herinnert ons aan de Veroveraar” [Abdul Hamid II (1842-1918)]. “U bent zijn nakomeling.”

7. De IHH opereert in de hele Gazastrook. Ter promotie van haar activiteiten heeft het daar een filiaal geopend dat onder leiding staat van Mohammed Kaya, die onlangs nog verklaarde dat de IHH de intentie heeft om meer hulpvloten naar de Gazastrook te sturen (zie hieronder). In januari 2008 ontmoette een delegatie van de IHH de hooggeplaatste Hamas-activist Ahmed Bahar, die waarnemend voorzitter is van de Raad van Hamas in de Gazastrook. Tijdens de vergadering van de delegatie kwam de omvang van de steun naar voren die de IHH het afgelopen jaar aan Hamas in de Gazastrook had gegeven, en werd gezegd dat het de bedoeling is om het bedrag in de toekomst te verdubbelen. In januari 2009 had Bülent Yildirim, het hoofd van de IHH, een ontmoeting met de voorzitter van het politieke bureau van Hamas in Damascus, Khaled Mashaal. Mashaal dankte hem toen voor de ondersteuning van zijn organisatie.

Israel verbiedt de IHH en zet een IHH activist het land uit

9. Israël verbood de IHH vanwege banden met de Union of Good en omdat het een belangrijke factor is in de wereldwijde fondsenwerving voor Hamas. Dit was onderdeel van een besluit van Minister van Defensie Ehud Barak, die in 2008 zesendertig organisaties verbood die tot de Union of Good beorden (het IHH verbod was nummer 36 op de lijst).[1]

10. In november 2009 stuurde de IHH één van haar activisten, een man met de naam Izzat Shahin, naar Judea en Samaria, om een kantoor te openen (in aanvulling op het kantoor in de Gazastrook). Vervolges begon Hamas Shahin er werkzaamheden ter ondersteuning van de “caritatieve organisaties” van Hamas. Hij boekte tienduizenden Amerikaanse dollars over van de IHH naar de Islamitische Charitable Society in Hebron en naar Al-Tadhamun in Nablus, twee van de meest belangrijke hulporganisaties van Hamas. Zijn activiteiten werden echter door de Israëlische veiligheidstroepen gedwarsboomd. In april 2010 werd hij aangehouden voor verhoor wegens de verdenking van betrokkenheid bij de financiering van terrorisme en ondersteuning van Hamas, en werd onmiddellijk na zijn verhoor uitgewezen in overeenstemming met een officiëel Turkse verzoek daartoe.

Een document dat door de IDF in beslag werd genomen tijdens de operatie Defensive Shield (2002) toonde een tabel, opgesteld door de Union of Good, met de namen van shaheeds [“martelaren”] die met zelfmoordaanslagen massamoorden pleegden in Israëlische steden. Het werd gebruikt om de betalingen aan de families van de plegers van zelfmoordaanslagen te regelen via de aan Hamas gelieerde Islamitische “charitatieve organisatie” Al-Tadhamun in Nablus, één van de charitatieve organisaties waar Izzat Shahin geld naar overmaakte nadat hij in 2009 tot vertegenwoordiger van de IHH in Judea en Samaria was benoemd.

IHH’s banden met de Global Jihad [Wereldwijde Heilige Oorlog]

11. De ITIC beschikt over betrouwbare informatie waaruit blijkt dat de IHH in het verleden banden onderhield met de mondiale jihad en islamitische terroristische elementen in het Midden-Oosten. Als onderdeel van haar connecties met de mondiale jihad ondersteunde het jihadistische terroristische netwerken in Bosnië, Syrië, Irak, Afghanistan en Tsjetsjenië.

12. Dit kwam tot uiting in de logistieke ondersteuning bij de overdracht van wapens en geld. Deze informatie bevestigt de bevindingen in een studie door een Deens onderzoeksinstituut naar de IHH links i het verleden met Al-Qaeda (zie hieronder).

14. In 2006 voerde een Deense onderzoeksinstituut, het Danish Institute for International Studies, een studie uit waarin naar voren kwam dat in het verleden de IHH banden onderhield met Al-Qaeda en mondiale jihad activisten.[2] De goed gedocumenteerde studie werd uitgevoerd door Evan Kohlman,[3] een Amerikaanse onderzoeker die gespecialiseerd is in Al-Qaeda en aanverwante onderwerpen. Het behandelt de betrokkenheid van islamitische fondsen en stichtingen bij het ondersteunen van terrorisme. Pagina’s 10-14 hebben betrekking op de IHH.

15. Volgens de studie, waren de Turkse autoriteiten in ieder geval in december 1997 met een onderzoek naar de IHH begonnen, nadat men informatie had ontvangen dat hooggeplaatste leden van de IHH automatische wapens hadden gekocht van radicale islamitische organisaties. Het kantoor van de organisatie in Istanbul werd vervolgens binnengevallen en de aanwezige activisten gearresteerd. Bij de inval van de Turkse veiligheidstroepen werden wapens, explosieven, instructies voor het maken van explosieven en een Jihad-vlag aangetroffen. Uit onderzoek van de documenten die in het IHH kantoor werden aangetroffen, bleek aan dat IHH-leden van plan waren om deel te nemen aan de Jihad in Afghanistan, Bosnië en Tsjetsjenië.

16. De studie haalt een rapport aan van de Franse inlichtingendienst waaruit blijkt dat in het midden van de jaren ’90 de IHH leider Bülent Yildirim, rechtstreeks betrokken was bij de werving van “militaire veteranen” voor het organiseren van Jihad-activiteiten. Volgens het Franse rapport, werden een aantal operationelen door de IHH naar oorlogsgebieden in islamitische landen gezonden om gevechtservaring op te doen. In het verslag wordt ook gesteld dat de IHH geld overmaakte, “magazijnen voor vuurwapens, messen en geprefabriceerde explosieven” naar de islamitische strijders in die landen.

Volgens een rapport van de Franse inlichtingendienst, spreidde de terroristische infiltratie van IHH tot op het hoogste niveau. Het rapport, geschreven door de beroemde contraterrorisme magistraat Jean-Louis Bruguière, bleek dat IHH voorzitter Bulent Yildrim in het midden-’90 rechtstreeks had samengespannen om “militaire veteranen” te rectuteren in afwachting van de komende heilige oorlog [Jihad]. In het bijzonder werden enkele mannen naar oorlogsgebieden gestuurd inn moslimlanden om gevechtservaring op te doen.”
Bovendien, in de hoop “politieke steun te krijgen uit deze landen, werd financiële steun gegeven [namens de IHH], alsmede voorraden vuurwapens, messen, en pre-gefabriceerde explosieven.” Uit een onderzoek in 1996 naar het telefoonverkeer van de IHH in Istanbul bleek dat er regelmatig naar een Al-Qaeda pension in Milaan werd gebeld en naar Algerijnse terroristen die in Europa opereren, waaronder de beruchte Abu el-Ma’ali, die vervolgens door Amerikaanse functionarissen een “junior Osama Bin Laden” genoemd werd.

17. In de studie wordt ook gesteld dat uit een onderzoek naar het telefoonverkeer van de IHH in 1996 bleek dat er regelmatig naar een Al-Qaeda pension in Milaan werd gebeld en naar Algerijnse terroristen die in Europa opereren (onder wie de beruchte Al Qaeda-figuur Abu Ma’ali [Abd al-Qadr Mukhtari], die in Bosnië opereerde). De IHH werd ook genoemd in het proces tegen Ahmed Ressam dat in 2000 in de Verenigde Staten werd gehouden (Ressam was een hooggeplaatse Al-Qaeda medewerker, actief in Canada, die aan het eind van 1999 de Verenigde Staten probeerde binnen te komen met een auto waarin 600 kg (1320 pond ) explosieven aangetroffen werden. Hij was van plan aan de vooravond van het millennium op Los Angeles International Airport een aanslag te plegen met als doel een massale hoeveelheid slachtoffers te veroorzaken.) De federale aanklagers van de Verenigde Staten riepen Jean-Louis Bruguière op als getuige-deskundige, een toonaangevende Franse onderzoeksrechter, belast met het terrorismezaken. Bruguière getuigde dat de IHH een belangrijke rol had gespeeld in de door Al-Qaeda geplande aanslag. Volgens Bruguière diende de IHH als dekmantel voor Al-Qaeda en regelde het vervalste documenten, deed de werving van operatieven en sluisde wapens door.

De IHH is een NGO, maar dat was een soort cover-up … met het oog op het verkrijgen van valse documenten en ook verschillende vormen van infiltratie voor de Mujahideen in de strijd. En ook om deze Mujahideens te verzamelen [recruteren]. En tenslotte, één van de laatste verantwoordelijkheden die zij hadden, was om ingezet te worden voor-, of betrokken te zijn bij wapenhandel.

18. Volgens de studie speelde Bülent Yildirim en de IHH, volgend op de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, een belangrijke rol in anti-westerse agitatie onder de Turkse moslims. Aan het eind van het jaar 2000 organiseerde de IHH protesten tegen de poging om Saddam Hoessein af te zetten, waarbij Israëlische en Amerikaanse vlaggen werden verbrand. In december 2004, organiseerde de IHH een anti-Amerikaanse betoging in Istanbul. Tijdens die mars zei Bülent Yildirim tegen het Turkse persbureau Anatolia, dat de samenwerking tussen de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Turkije moesten stoppen, anders zou de IHH acties organiseren bij hun consulaten, en indien nodig met 50.000 of 100.000 mensen bij het de Amerikaanse consulaat. Tijdens een demonstratie in december 2004, werden leuze geroepen als “Moorddadige Verenigde Staten, maak dat je weg komt uit het Midden-Oosten,” en “Leve het verzet.”

Gazavloot deelnemers riepen in islamitische strijdkreten op tot het vermoorden van Joden. Het woord “Khaibar” in de strijdkreet was de naam van het laatste joodse dorpje dat door het leger van Mohammed in 628 werd verslagen, wat het einde betekende van de Joodse aanwezigheid in Arabië. Er zijn moslims die dat zien als een voorloper voor toekomstige oorlogen tegen de joden. Op bijeenkomsten en demonstraties van extremisten is deze strijdkreet vaak te horen, als een bedreiging voor de Joden om te verwachten opnieuw verslagen en vermoord te worden door moslims. [Video via het HVV Channel]

De centrale rol van de IHH in de Gaza-vloot

19. De IHH heeft een prominente rol gespeeld tussen de vele pro-Palestijnse organisaties uit Turkije die aan de vloot deelnamen. De deelname van de IHH is onderdeel van de massale steun die zij aan Hamas verleent en de wens van de IHH om propagandawinst te maken zowel voor Hamas als voor henzelf.

20. Voor dat doel schafte de IHH drie schepen aan (van de negen in de Gaza-vloot): een passagiersschip met de naam Mavi Marmaris en twee vrachtschepen (één met de naam “Gaza”). De Mavi Marmaris verliet Istanbul op 22 mei en ging op weg naar Antalya, waar het verwachtte 500 passagiers aan boord te nemen. De drie schepen voeren daarna van Turkije naar Cyprus om zich bij de anderen te voegen, en van daaruit gezamenlijk op te stomen naar de Gazastrook (waar ze verwacht werden op de ochtend van 29 mei). Bovendien hielp de IHH in de afgelopen maanden feitelijk de ministeries van vervoer en van openbare werken van de Hamas-regering met het uitvoeren van diverse projecten.

21. Op 7 april 2010, vertelde het hoofd van de IHH, Bülent Yildirim, op een persconferentie in Istanbul, dat de vloot een “test” zou zijn voor Israël. Hij zei dat tegenwerking van de vloot door Israël zou moeten worden beschouwd als “een oorlogsverklaring” aan de landen waar de activisten aan boord van de schepen vandaan kwamen (IHH website, 7 april 2010). In een felle toespraak bij het uitvaren van de Mavi Marmaris, op 23 mei, zei hij gericht tegen Israël, “Behandel deze crisis goed. Als u het voorkomt [dat de vloot de Gazastrook zal bereiken] zult u geïsoleerd staan in de wereld en uzelf schade doen” (IHH website, in het Turks, 23 mei 2010). Op 21 mei zei Mohammed Kaya, het hoofd van het bijkantoor van de IHH in de Gazastrook, dat er een plan lag om elke maand vloten naar de Gazastrook te gaan sturen (Al-Jazeera-Info website, arabianawareness.com, 21 mei 2010).

Foto links: De ceremonie bij het vertrek van de Mavi Marmaris uit Istanbul, georganiseerd door IHH. In de voorste rij, tweede van rechts, Ra’ed Salah, de leider van de Noordelijke-factie van de Islamitische Beweging in Israël. Vierde van links is Kazem Sawalha, een Hamas-activist die banden heeft met de Moslim Broederschap, en asiel verleend werd in Groot-Brittannië. Hij was één van de belangrijkste organisatoren van de voorgaannde hulpkonvooien (LifeLine) naar de Gazastrook (IHH website, 23 mei 2010).

Foto rechts: De deelnemers aan de Gazavloot met Turkse, Palestijnse- en Hamas vlaggen, en de vlaggen van organisaties die gelieerd zijn aan Hamas en de radicale islam (de shahada is opgeomen op de groene vlag) (IHH website, 23 mei 2010).

—————————

1. Voor verdere informatie, zie het bulletin [pdf] “De oorlog tegen terrorisme-financiering: minister van Defensie Ehud Barak ratificeerde een order waarmee 36 wereldwijde “Union of Good” islamitische fondsen wrden verboden, die geld inzamelen voor Hamas-instellingen in door de Palestijnse Autoriteit (PA) bestuurde gebieden. Het geld helpt Hamas bij de opbouw van een politiek alternatief voor de PA en het handhave van een een terrorisme-ondersteunend systeem.

2. Het Deense instituut, dat de studie [pdf] publiceerde is een onafhankelijke instelling die zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek naar internationale vraagstukken, met name internationale conflicten. Het personeel bestaat uit tientallen onderzoekers, velen van hen met een universitaire opleiding (bron).

3. Evan Kohlman is een Amerikaanse onderzoeker, gespecialiseerd in terrorisme, die voor de FBI en andere Amerikaanse overheidsorganisaties werkte. Hij heeft een academische graad in de rechten en in internationale politiek en islamitische studies. In het verleden was hij gestationeerd in Washington bij het Investigative Project, een anti-terrorisme denk-tank, en is momenteel hoofd van VVZ, de Nine/Eleven Finding Answers Foundation. Hij diende als getuige-deskundige in de rechtszaken tegen verschillende jihadististen in de Verenigde Staten, Den Haag en Denemarken, en is een enior terrorism commentator voor NBC. Hij schreef een boek over de Jihad-beweging in Europa, dat in 2002 werd gepubliceerd door Oxford University Press en publiceerde talrijke artikelen over radicale islamitische bewegingen. (bron 1, bron 2)

Dit is een vertaling van een rapport over de banden met het internationale terrorisme van de organisatie van de Gazavloot door het Intelligence and Terrorism Information Center.

—————————

Naschrift: Zijn de Nederlandse “activisten” strafbaar?

De IHH en medeorganisatoren hebben aantoonbaar “het oogmerk” gehad “tot het plegen van terroristische misdrijven” volgens de Nederlandse strafwet. Artikel 83a: “Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen“.

Eén van de uitkomsten van de (terreur) actie is dat Turkije indirect heeft toegegeven een hand in de opzet van de Gazavloot te hebben gehad [citaat: “Ankara heeft nu gewaarschuwd dat wederom “bevoorradingsschepen” naar Gaza gezonden zullen worden”], en nu dreigt met militaire middelen de IHH bij te staan en de confrontatie vol aan te gaan. En dit ondanks het feit dat het kabinet Balkenende op 12 maart 2010 nog overtuigd was dat Turkije juist een ‘geen conflicten’-beleid” voert.

Melanie Phillips schrijft in The Spectator: “Verder bewijs dat de Mavi Marmaris-vlottilisten niet uw doorsnee humanitaire gaarkeuken type is, blijkt uit op de Israëlische televisie uitgezonden nieuws, waar gemeld werd dat uit de ondervragingen bleek dat 40 tot 60 van deze mannen lid waren van diverse eenheden, elk met een eigen commandant en opdrachten. De mannen hadden geen officiële papieren en ieder had een grote hoeveelheid contant geld bij zich. Sommigen waren uitgerust met nachtzichtapparatuur en kogelvrije vesten, en er lijkt een commandostructuur in militaire stijl aan boord te zijn geweest.”

Mogelijk zijn de “activisten” Anne de Jong [foto] wiens thesis over “Palestina en geweldloos verzet” ging, en Amin Abou Rachid — of Amin Abu Rashid, voorzitter delegatie Palestijnen in Europa, secretaris generaal van het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit, coördinator humanitaire zaken en vertegenwoordiger van Europese hulpvloot in Nederland, of “hoopvloot”, zoals hij het noemt, en bijvoorbeeld in 2009 nog voor consult op bezoek bij Khaled Mishaal van Hamas — door op de Mavi Marmaris actief deel te nemen aan deze (terreur) actie van de IHH (met op de achtergrond ook nog eens o.a. Milli Görüs), en kennelijk de opzet hadden omwille van de terreurorganisatie Hamas en met steun van Turkije een (internationale) crisis of een (gewelddadige) confrontatie uit te lokken, gezien ook de feiten uit het bovenstaande rapport van de ITIC, volgens de Nederlandse wet strafbaar.

Tot slot, vrij naar Schindlerman: De beschrijvig van de definitie van chutzpah is een man die zijn ouders vermoordt en vervolgens de jury om medelijden smeekt op grond van het feit dat hij een wees is. Maar de perverse historische en morele omkering van de werkelijkheid door de Arabieren, Gaza-activisten en andere linkse Palestijnen-supporters, vraagt om een nieuwe definitie voor die term. Want het woord chutzpah kan met geen mogelijkheid zulk een ongelooflijke schaamteloosheid omvatten.

Onnozele gütmenschen als De Jong maken zich medeplichtig aan de wederopstanding van wat John Roy Carlson zo treffend omscheef, Islam Über Alles. [“Cairo to Damascus”; p.92]

 • webmaster Nieuw Religieus Peil

  Onderzoek naar de passagiers van het vlaggeschip van het Gaza-konvooi, de Marmara, maakt duidelijk dat circa 100 activisten het expliciete doel hadden Israëlische soldaten met geweld tegemoet te treden.
  De arrestanten waren allemaal bewapend: er werden messen, stalen staven en katapults bij hen gevonden. Ook werden kogelvrije vesten en gasmaskers aangetroffen.
  Zie: http://www.nieuwreligieuspeil.net//node/3720
  De wapens moeten of in Istanboel, of in Antalya of op Turks Cyprus aan boord van de marmara zijn gekomen. Vraag: schendt Turkijke internationale verdragen door een boot met ‘vredesactivisten’ bewapend uit een Turkse haven te laten vertrekken?

 • Maarten

  @webmaster Nieuw Religieus Peil: Goede vraag, zeker nu het erop lijkt dat NAVO-lid Turkije hard op weg is een tweede Iran te worden en Ottomaanse aspiraties heeft. Onbegrijpelijk ook dat Ierland nu van Israël vraagt de volgende Ierse boot met collaborateurs maar beter door te laten. Onbegrijpelijk.

 • ben kok (joods-chr.pastor)

  Zie pilot van mijn film “Islam en waarheid” , te bestellen via mijn website, waar ook alle info over de film staat.
  Dank voor dit uitstekende artikel hier!
  Shalom,
  Ben Kok

 • webmaster Nieuw Religieus Peil

  Wie waren deelnemers aan het Gaza-konvooi?
  O.a. Uit Egypte kwamen twee leden van de parlementsfractie van de Moslim Broederschap (MB): Muhammad Al-Baltaji and Hazem Farouq. Baltaji zei onlangs: ‘we zullen Israel nooit erkennen. Verzet is de roadmap om Jeruzalem te redden, de Arabische eer te herstellen en te voorkomen dat Palestina een tweede Andalusië wordt’.
  Uit Libanon zes mensen o.a.: Hani Suleiman zaakwaarnemer van de Japanse terrorist Kozo Okamoto. Drie correspondenten van Al-Jazeera, waaronder Abbas Nasser die eerder werkte voor Hamas televisieomroep Al-Manar TV. Hussein Shaker staat bekend als ‘vader der Martelaren’. Hij hoopte aan het eind van zijn konvooi-reis eerdere martelaren te ontmoeten, d.w.z. zelf als martelaar te sterven.
  Lees verder: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3721

 • Delecluze

  @ Ben Kok: Hartelijk dank!
  Er staat overigens inmiddels een artikel over de (schitterende) trailer van uw documentaire hier op ICLA.

  @ Nieuwreligieuspeil: Veel dank voor uw commentaar en interessante links. De deelnemerslijst [http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3721] is bijzonder interessant. Nog meer MB dan al werd vermoed.

 • webmaster Nieuw Religieus Peil

  Op een persconferentie bij de afvaart van het vlaggenschip van het Gaza-konvooi, de Marmara, uit Antalya riepen de organisatoren alle deelnemers op om hun laatste wil op te schrijven.
  Diverse activisten op dit schip hebben verklaard bereid te zijn te sterven als martelaar. Een aantal zei dat ze de blokkade wilden breken, ook ‘al zou het hen hun leven kosten’. Muhammad Al-Baltaji van de Egyptische Moslim Broeders zei: ´de deelnemers aan de vloot hebben twee doelen. Ofwel Gaza bereiken en de blokkade breken, ofwel Israel aanklagen als het verhindert dat het konvooi naar Gaza gaat, ook als ons dat tot martelaren zal maken´.
  lees verder: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3727

 • webmaster Nieuw Religieus Peil

  Gaza: dining hotspot!
  n Gaza zijn zwembaden, welgevulde winkels en markten. Veel Palestijnen in Gaza en de Westbank hebben een middle-class levensstijl.
  Onlangs werd het As-Sadaka zwembad geopend, het luxe zwembad voldoet aan Olympische standaard. Er zijn in Gaza en op de Westbank in totaal 126 zwembaden en pretparken .
  In de belangrijkste winkelstraat, Salah al-Din Street, liggen de winkels van boven tot onder vol met talloze producten, van verse Israëlische yoghurt tot hummus, tot chocoladegraan ontbijt. De drogisterijen hebben alles in huis wat de gemiddelde Amerikaanse drogist ook heeft. Elke Gazaan heeft een microwave in huis.
  Lees verder: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3729